První pololetí začíná 10. 9. 2018 a končí 1. 2. 2019.
Druhé pololetí začíná 4. 2. 2019 a končí 22. 6. 2019.

Dětské kurzy

Kurzy pro dospělé

Kurzovné se platí pololetně. Uvedené částky u kurzů jsou za I. pololetí školního roku 2018/2019.

 

Při platbě kurzu bankovním převodem na účet: 3904209329/0800 uvádějte prosím:

  • Variabilním symbolem je číslo kurzu.
  • Jméno dítěte přihlášeného na kurz.
  • Před platbou kurzu prosím vyplňte a odevzdejte přihlášku na kurz.

Děkujeme Vám

Formulář přihlášky do kurzu na rok 2018/2019 ke stažení zde