Cvičení pro rodiče a děti do 4 let

Pátek hala 2 10:00 – 11:00 kód 02

 • dopolední cvičení pro rodiče s dětmi do 4 let
 • přirozenou potřebou dětí je se hýbat – toho využíváme k seznámení dětí s
  pohybovými činnostmi, které pozitivně ovlivňují motoriku, svalový tonus a držení těla
  zařazujeme prvky jako lezení, plazení, cviky rovnováhy a koordinace
 • používáme různé pomůcky, nácvikové prvky i nářadí

Cena kurzu: 1x týdně 2.250,-
vstup hodinově 150,-

Hravá gymnastika mix 4 – 7 let

Pátek hala 2 11:00 – 12:00 kód 03

 • cvičení pro děti od 4 do 7 let a jejich rodiče, kteří se budou moci aktivně zapojit
  do tréninku jako trenéři
 • dozvíte se, jaká cvičení jsou pro děti vhodná, jak bezpečně naučíte děti např. kotoul
  a jak správně dávat dětem dopomoc

Cena kurzu: 1 x týdně 2.250,-
vstup hodinově 150,-

Cvičení pro batolata 1,5 – 3 roky

čtvrtek baletní sál 10:15 – 11:00 kód 96

 • cvičení je určeno rodičům s dětmi od 1,5 roku, pokud už děti dobře zvládají chůzi.
 • lekce jsou vždy přizpůsobeny věku dětí a jsou vedeny hravou formou.
 • využívá se písniček, říkadel a různých cvičebních pomůcek, aby děti dostatečně
  motivovaly.
 • děti se za pomoci rodičů učí zvládat jednoduchá koordinační cvičení,
  rovnovážné prvky, podlézají a překonávají překážky, nacvičují odrazy a skoky,
  správnou chůzi, běh  a hlavně si hrají a zvykají si na kolektiv a organizovanou činnost.
  Během kurzu se rodiče naučí, jak děti motivovat k pohybu, jak je zapojit do cvičení a
  hry, osvojí si správné provedení cviků a dopomoc. Používají se různé pomůcky a náčiní,
  např. velké míče , švihadla, bedničky, podložky…. V případě potřeby poradíme s
  kompenzačními cviky a ukážeme i vhodnou manipulaci a dopomoc.
 • lekce probíhají v baletním sále a trvají 45 min. S sebou vezměte lahvičku s pitím,
  budeme dodržovat pitný režim, i to je třeba děti při cvičení naučit.

Cena kurzu: 1 x týdně 1.690,-

 

Hravé cvičení 4 -7 let

Úterý hala 2 17:00 – 18:00 kód 47

 • všestranné cvičení pro děti ve věku 4 – 7 let
 • zábavnou a hlavně hravou formou rozvíjíme motoriku, koordinaci a správné držení
  těla, učíme se vnímat své tělo a pracovat s ním, orientovat se v prostoru
 • věnujeme se nejčastějším problémům držení těla, jako jsou např. ploché nohy
  k posílení využíváme stabilizační a balanční pomůcky, nerovné povrchy a různé náčiní a pomůcky
  doporučované fyzioterapeuty

Cena kurzu: 1 x týdně 2.250,-

Hravá přípravka mix 4 – 6 let

pondělí hala 2 13:45 – 14:45 začátečníci kód 41
středa hala 1 14:45 – 15:45 pokročilí kód 10
středa hala 2 15:00 – 16:00 začátečníci kód 42
čtvrtek hala 2 13:45 – 14:45 začátečníci kód 43

 • hravá přípravka je určená nejmenším dětem, začátečníkům od 4 do 6 let
 • hravou formou podporujeme přirozenou touhu dětí po pohybu a postupně a nenásilně
  učíme děti základní pohybové dovednosti

Cena kurzu: 1 x týdně 2.250,-

Hravá přípravka mix 5 – 7 let

pondělí hala 2 14:45 – 15:45 začátečníci kód 44
úterý hala 2 13:45 – 14:45 pokročilí kód 45
středa hala 2 14:00 – 15:00 pokročilí kód 46

 • všeobecná pohybová příprava pro děti ve věku 5 – 7 let
 • cílem kurzu není příprava “gymnastů”, ale všestranné a zábavné cvičení, vhodné také jako dopněk
  či kompenzace “hlavního” sportu
 • hravou přípravku můžeme doporučit všem dětem jako jakýsi “odrazový můstek”
  ke všem sportům, kterým se děti později budou chtít věnovat
 • pokročilá příprava je pro děti, které již v minulém roce navštěvovaly některý z našich kurzů

Cena kurzu: 1 x týdně 2.250,-

Gymnastická přípravka mix  4 – 6 let   

čtvrtek hala 2  9:00 – 10:00 kód 40

 • základní gymnastická příprava mix 4 – 6 let – zahrnuje obratnostní, zpevňovací, odrazovou a rotační průpravu a nácvik základních gymnastických prvků na nářadí
 • kurz je veden jako příprava na pozdější specializovaný gymnastický trénink v oddíle (není ale podmínkou) pro začátečníky se zájmem o gymnastiku

Cena kurzu:       1 x týdně             2.250,-

Gymnastická přípravka pro dívky 4 – 6 let

pondělí hala 1 13:30 – 14:30 kód 04
pátek hala 1 13:30 – 14:30 kód 05

 • základní gymnastická příprava pro holčičky 4 – 6 let – zahrnuje obratnostní, zpevňovací, odrazovou
  a rotační průpravu a nácvik základních gymnastických prvků na nářadí
 • kurz je veden jako příprava na pozdější specializovaný gymnastický trénink v oddíle (není ale podmínkou)
  pro začátečnice se zájmem o gymnastiku
 • možné chodit 1x nebo 2x týdně

Cena kurzu: 1 x týdně 2.250,-

Gymnastická přípravka pro dívky 7 – 8 let

pondělí hala 1 14:30 – 15:30 kód 06
středa hala 1 13:45 – 14:45 kód 07

 • základní gymnastická příprava pro holčičky 7 – 8 let – zahrnuje obratnostní, zpevňovací, odrazovou
  a rotační průpravu a nácvik základních gymnastických prvků na nářadí
 • doporučujeme holčičkám, které již u nás či jinde absolvovaly nějakou přípravku a chtějí v gymnastice
  více pokročit.
 • možné chodit 1x nebo 2x týdně

Cena kurzu: 1 x týdně 2.250,-

Pokročilá gymnastická přípravka mix 5 – 7 let

pondělí hala 1 15:30 – 17:00 kód 08

úterý hala 1 17:00 – 18:30 kód 31
středa hala 1 15:45 – 17:15 kód 09

 • všeobecná pohybová a základní gymnastická příprava
 • tento kurz si klade za cíl dále zlepšovat fyzickou připravenost dětí zejména pro gymnastické disciplíny,
  akrobacii, aerobik, parkour a další
 • doporučujeme dětem, které buď již absolvovaly nějakou přípravku nebo jsou dostatečně
  zdatné vydržet 1,5 hod. lekci nedoporučujeme úplným začátečníkům

Cena kurzu: 1 x týdně 2.900,-

Gymnastika kluci 7 – 9 let 2x týdně

pondělí hala 1 13:30 – 14:30 kód 11
středa hala 2 13:30 – 14:30 kód 11

 • pro kluky, kteří se chtějí gymnastice věnovat 2x týdně a
  nebojí se trochu větší dřiny
 • budoucí adepti do závodního družstva sportovní gymnastiky nebo teamgymu
  (není ale podmínkou účasti v kurzu)

Cena kurzu: 2 x týdně 3.950,-

Gymnastika kluci 8 – 12 let

středa hala 1 15:45 – 17:15 kód 12

 • nezávodní forma gymnastiky pro začátečníky a mírně pokročilé

Cena kurzu: 2.900,-

Gymnastika dívky 8 – 10 let 2x týdně

pondělí hala 2 14:45 – 15:45 kód 19
středa hala 1 14:45 – 15:45 kód 19

 • pro děvčata, která se chtějí gymnastice věnovat 2x týdně
 • gymnastické průpravy a nácviky prvků na nářadí, posilování, rozvoj flexibility
  předpokladem je alespoň základní gymnastická připravenost a zvládnutí gymnastických
  dovedností jako je kotoul,přemet stranou, výmyk

Cena kurzu: 2 x týdně 3.950,-

Gymnastika pro radost 7 – 9 let mix

pondělí hala 2 13:45 – 14:45 kód 48
středa hala 2 14:30 – 15:30 kód 49
čtvrtek hala 2 17:00 – 18:00 kód 50
pátek hala 2 13:15 – 14:15 kód 51

 • nezávodní forma gymnastiky pro začátečníky a mírně pokročilé nebo pro ty,kteří se věnují jiným sportům a chtějí kompenzovat jednostranné zatížení
 • průpravná cvičení, posilování, protažení, základy na jednotlivých nářadích
  akrobacie maximálně “od kotoulu po přemet”

cena kurzu: 1 x týdně 2.250,-

Skupinová gymnastika pro dívky 8 – 12 let

Pondělí hala 2 16:45 – 18:15 kód 55

 • základy gymnastiky na prostných – skoky, rovnovážné prvky, obraty, nejjednodušší
  akrobatické prvky
 • důraz na estetiku pohybu a schopnost vnímat hudbu
 • součástí hodin je nácvik společné choreografie

Cena kurzu: 1 x týdně 2.900,-

Gymnastika pro radost 8 -11 let mix začátečníci

pondělí hala 1 14:30 – 15:30 kód 13
středa hala 1 13:45 – 14:45 kód 14

 • nezávodní forma gymnastiky pro začátečníky nebo pro ty, kteří se věnují jiným
  sportům a chtějí kompenzovat jednostranné zatížení
 • průpravná cvičení, posilování, protažení, základy na jednotlivých nářadích
  akrobacie maximálně “od kotoulu po přemet”

Cena kurzu: 1 x týdně 2.250,-

Gymnastika pro radost 8 – 11 let mix pokročilí

pondělí hala 1 15:30 – 17:00 kód 15
úterý hala 1 13:30 – 15:00 kód 18
středa hala 1 17:15 – 18:45 kód 16
čtvrtek hala 1 13:30 – 15:00 kód 17

 • nezávodní forma gymnastiky již pro pokročilejší, lekce trvají 1,5 hod.
  navazuje na předchozí kurz z minulého roku – doporučeno dětem, které již chodili
  vhodné též pro ty, kteří se věnují jiným sportům a chtějí kompenzovat jednostranné zatížení
 • průpravná cvičení, posilování, protažení, základy na jednotlivých nářadích
  akrobacie “od kotoulu po přemet” a “od přemetu k saltu”

Cena kurzu: 1 x týdně 2.900,-

Gymnastika pro (ne)gymnasty 12 – 15 let mix začátečníci

pondělí hala 1 17:00 – 18:00 kód 20
středa hala 1 17:15 – 18:15 kód 21

 • nezávodní forma gymnastiky pro začátečníky, mírně pokročilé nebo ty, kteří se věnují jiným sportům
  a chtějí kompenzovat jednostranné zatížení
 • průpravná cvičení, posilování, protažení, základy na jednotlivých nářadích
  akrobacie “od kotoulu po přemet”

Cena kurzu: 1 x týdně 2.250,-

Gymnastika pro (ne)gymnasty 12 – 15 let mix pokročilí

úterý hala 1 18:00 – 19:30 kód 22
středa hala 1 18:15 – 19:45 kód 23
čtvrtek hala 1 17:00 – 18:30 kód 24

 • nezávodní forma gymnastiky pro pokročilé, nebo ty, kteří se věnují jiným sportům
  a chtějí kompenzovat jednostranné zatížení
 • průpravná cvičení, posilování, protažení, základy na jednotlivých nářadích
  akrobacie “od kotoulu po přemet” a “od přemetu k saltu”
  doporučeno těm, kteří kurz “negymnastů” navštěvovali v minulém roce

Cena kurzu: 1 x týdně 2.900,-

Parkour

parkourová přípravka 8-11 let:   pondělí hala 2 15:45 – 16:45 kód 56
pátek hala 2 13:15 – 14:15 kód 57
začátečníci od 11 let:                  pondělí hala 2 15:45 – 16:45 kód 58
pátek hala 2 14:15 – 15:15 kód 59
pokročilí 11 – 13 let:                    pondělí hala 2 16:45 – 17:45 kód 60
čtvrtek hala 2 18:30 – 19:30 kód 61
pátek hala 2 15:15 – 16:15 kód 62
pokročilí od 14 let:                      pondělí hala 2 18:00 – 19:30 kód 63               Cena kurzu: 3.330,-
pátek hala 2 16:15 – 17:45 kód 64                  Cena kurzu: 3.330,-

 • základy parkouru a freerunningu
 • běh, přeskoky přes překážky, šplhání, balancování, triky a prvky akrobacie
  součástí tréninků jsou gymnastické průpravy a posilování

Cena kurzu: 2.640,-
Cena kurzu: pokročilí od 14 let: 3.330,-

Parkour a Freestyle akrobacie 8 –  12 let

středa hala 2 18:30 – 19:45 kód 69

čtvrtek hala 2 18:30 – 19:45 kód 71

 • základy parkouru a Freestyle akrobacie, běh, přeskoky přes překážky, šplhání, balancování, triky a prvky akrobacie součástí tréninků jsou gymnastické průpravy a posilování

Cena kurzu: 1x týdně 2.900,-

Parkour a Freestyle akrobacie od 12 let

středa hala 2 19:45 – 21:00 kód 70

 • základy parkouru a Freestyle akrobacie, běh, přeskoky přes překážky, šplhání, balancování, triky a prvky akrobacie součástí tréninků jsou gymnastické průpravy a posilování

Cena kurzu: 1x týdně 2.900,-

Kurz lezení

pondělí hala 1 16:30 – 18:00 kód 27
úterý    hala 1 17:30 – 19:00 kód 30
středa  hala 1 18:00 – 19:30 kód 29

 • vhodné zejména pro začátečníky
 • na 8,5 m vysoké a 6 m široké stěně se pod vedením instruktora naučíte
  základům lezení
 • samojisticí systém umožňuje bezpečné lezení i menším dětem

Cena kurzu: 1 x týdně 3.960,-

Kluci v akci 7 – 13 let

středa hala 2 17:00 – 18:00 kód 53

 • trénink koordinace a přirozené síly, jehož motto zní ”ve zdravém těle zdravý duch”
 • pro kluky ve věku 7 – 13 let, kteří mají zájem o všestranné zlepšení
  pohybových dovedností
 • v tréninku budeme využívat různé pohybové hry, cvičení s váhou vlastního těla,
  cviky rovnováhy

Cena kurzu: 1 x týdně 2.250,-

Akrobacie – šály – NOVINKA!

pondělí hala 2 19:30 – 21:00 kód 66
středa hala 2 15:30 – 17:00 kód 67

 • přijďte vyzkoušet elegantní a působivou vzdušnou akrobacii na šálách a lanech!
 • část každé lekce bude věnována také akrobacii na zemi – přijďte a brzy poznáte proč…:-)
 • od 14 let, výhodou je předchozí gymnastická průprava a umění šplhat na laně

Cena kurzu: 3.330,-

Rytmic Dance 8 – 14 let 

středa baletní sál 17:55 – 18:55 kód 80

 • lekce se bude zaměřovat na mix moderních tanečních směrů.

Cena kurzu: 1x týdně  2.250,-

 

Sebeobrana a bojová umění 5 – 8 let ( mix dívky + kluci )

úterý 15:00 -15:45 Baletní sál kód 85

 • Děti se zde  budou učit základní pohybové obratnosti, koordinaci, základy gymnastiky. Dále se budou věnovat sebeobraně ve stylu KALI.

Cena kurzu: 1 x týdně 1.690,-

Sebeobrana a bojová umění 9 – 14 let ( mix dívky + kluci)

úterý 15:45 -16:45 Baletní sál kód 95

 • Děti se zde  budou učit základní pohybové obratnosti, koordinaci, základy gymnastiky. Dále se budou věnovat sebeobraně ve stylu KALI.

Cena kurzu: 1 x týdně 2.250,-

Sebeobrana a bojová umění 14 – 18 let ( mix dívky + kluci)

úterý 16:45 – 17:45 Baletní sál kód 86

 • Děti se zde  budou učit základní pohybové obratnosti, koordinaci, základy gymnastiky. Dále se budou věnovat sebeobraně ve stylu KALI
 • kurz je v případě zájmu i pro dospělé

Cena kurzu: 1 x týdně 2.250,-

Rockenroll pro děti od 7 let

pondělí  15:30 – 16:30 hodin Baletní sál kód 99

 • kurz se připravuje na II. pololetí

Cena kurzu: 1x týdně  2.250,-

 

Za následující kurzy nepřijímáme platby ani přihlášky – kontakty na lektory jsou uvedeny u jednotlivých kurzů:

Balet

pondělí 16:30 – 17:30 přípravka
18:00 – 19:00 pro dospělé – NOVINKA!
středa   15:50 – 16.50 přípravka
16:50 -17:50 starší

 • všeobecná příprava pro balet i současný tanec
 • hodiny jsou zaměřeny na správné držení těla, rozvíjení pohyblivosti,
  pružnosti a koordinace
 • důležitou složkou výuky je zaměření na tvořivost, představivost a hudební
  i prostorové cítění
  novinkou pro příští školní rok jsou lekce baletu pro dospělé!
 • informace o přihlašování : baletdobrichovice@gmail.com , 608 702 151

Karate

Čtvrtek 18:00 – 20:00 Baletní sál

 • informace a přihlášení na: karatedo.dobrichovice@seznam.cz, ing. Evžen Nesrovnal

Street dance děti

Čtvrtek 16:00 -17:00 hodin Baletní sál

 • základy hip hop stylu, dětská skrobacie
 • více informací a možnost přihlášení na www.fantasydc.cz, 732 574 241

Street dance mládež

Čtvrtek 17:00 – 18:00 hodin Baletní sál

 • hip hop, new style, house, old school, lockin…základy break dance
 • více informací a možnost přihlášení na www.fantasydc.cz, 732 574 241
 • první zahajovací lekce 15.9.2016 je zdarma