Gymnastika pro dospělí

pondělí hala2/hala1 19:00 – 20:00 cena kurzu 2.250,- kód 65

čtvrtek hala2          19:45 – 21:15 cena kurzu 2.900,- kód 72

 • gymnastika pro dospělé – začátečníci i pokročilí, ženy i muži

Cena kurzu: vstup hodinově (60 min.)       150,- (kód kurzu 65)

vstup hodinově (90 min.)       200,- (kód kurzu 72)

Gymnastika pro ženy

úterý hala1 18:30 – 20:00 cena kurzu 2.900,- kód 26

 • gymnastika pro ženy – začátečníci i pokročilí

Cena kurzu: vstup hodinově (90 min.)       200,-

Gymnastika pro muže

pondělí hala 1 19:30 – 21:00 kód 25

 • pro muže všech věkových kategorií, pro které je gymnastika výzvou!

Cena kurzu: 1x týdně 2.900,-

vstup hodinově (90 min.) 200,-

Funkční kruhový trénink

pondělí hala 2 09:00 – 10:00
středa hala 1 08:00 – 09:00
pátek hala 1 08:00 – 09:00

 • intenzivní hodina, která nahradí posilovnu
  oblíbené ranní lekce jsou určené pro všechny, kdo chtějí komplexně posílit své tělo, zlepšit fyzickou
  kondici a dostat se do formy
  začátečníkům doporučujeme pondělí
 • cvičí se intervalově s využitím moderních cvičebních pomůcek -TRX, kettlebell,
  RipTrainer, Bosu a jiné

Cena kurzu: 1 x týdně
vstup hodinově 150,-

 

Kruhový trénink pro všechny

středa hala 1 19:30 – 20:30

 • intenzivní posilování formou kruhového tréninku ke zvýšení svalové síly a kondice
 • tato středeční hodina je určena mužům, ženám a mládeži od 16 let

Cena kurzu: 1 x týdně
vstup hodinově 150,-

Kurz lezení

pondělí hala 1 16:30 – 18:00 kód 27
úterý    hala 1 17:30 – 19:00 kód 30
středa  hala 1 18:00 – 19:30 kód 29

 • vhodné zejména pro začátečníky
 • na 8,5 m vysoké a 6 m široké stěně se pod vedením instruktora naučíte
  základům lezení
 • samojisticí systém umožňuje bezpečné lezení i menším dětem

Cena kurzu: 1 x týdně 3.960,-

Akrobacie – šály – NOVINKA!

pondělí hala 2 19:30 – 21:00 kód 66
středa hala 2 15:30 – 17:00 kód 67

 • přijďte vyzkoušet elegantní a působivou vzdušnou akrobacii
 • na šálách a lanech!
  část každé lekce bude věnována také akrobacii na zemi – přijďte a brzy poznáte proč…:-)
 • od 14 let, výhodou je předchozí gymnastická průprava a umění šplhat na laně

Cena kurzu: 3.330,-

Zdravé cvičení (overbally)

pondělí 19:00 – 20:00 Baletní sál kód 83
čtvrtek 09:00 – 10.00 Baletní sál kód 84

 • cvičení vychází z poznatků fyzioterapie a zaměřuje se převážně na hluboký
  stabilizační systém, dýchání a správné postavení dolních končetin
 • součástí lekcí je kloubní rozcvička, automobilizační cviky páteře a protažení
  tonických svalů
 • overball využíváme jako balanční pomůcku nebo za účelem usnadnění pozic k podkládání částí těla

Cena kurzu: 1 x týdně 2.250,-
vstup hodinově 150,-

Cvičení pro těhotné

čtvrtek baletní sál 11:00 – 12:00 kód 93

 • cvičte bez obav, udržte si svou kondici i během těhotenství
 • na lekci je nutná rezervace nejpozději předchozí den do 21:00 na teriik.michalkova@gmail.com, nebo 731 575 171

Cena kurzu:       1 x týdně                         1.300,-  permanentka na 10 vstupů

vstup hodinově               150,-     

Aerobic dynamic kickbox

čtvrtek 10:00 – 11:00 Baletní sál kód 88

 • bezkontaktní trénink ve velmi intenzivním tempu
 • kombinace aerobního cvičení s posilováním
 • cvičí se s hudebním doprovodem
 • pro dospělé
 • na lekci je nutná rezervace nejpozději předchozí den do 21:00 na teriik.michalkova@gmail.com, nebo 731 575 171

Cena kurzu:       1 x týdně                            2.250,-

                            vstup hodinově                   150,-

Posilování – problémové partie

středa 10:00 – 11:00 Baletní sál kód 89

 • kurz zaměřený na posilování břicha, hýždí, paží a kondici.
 • na lekci je nutná rezervace nejpozději předchozí den do 21:00 na recepce@jojogym.cz, nebo 778 769 522

Cena kurzu:       1 x týdně                       1.300,-  permanentka na 10 vstupů

                            vstup hodinově               150,-                        

 

Port de Bras

středa baletní sál 18:55 – 19:55 hodin kód 98

 • cvičení Port de bras propojuje tanec, strečink a posilování s váhou vlastního těla. Port de bras je v baletu označení pro ladnou práci paží. Vhodné pro každou věkovou skupinu.

Cena kurzu: 1x týdně            2.250,-

permanentka na 10 vstupů   1.300,-

vstup hodinově                        150,-

Za následující kurzy nepřijímáme platby ani přihlášky – kontakty na lektory jsou uvedeny u jednotlivých kurzů:

 

Balet pro dospělé

pondělí 18:00 – 19:00 pro dospělé – NOVINKA!

 • lekce baletu pro dospělé jsou novinkou pro příští školní rok!
 • hodiny jsou zaměřeny na správné držení těla, rozvíjení pohyblivosti,
  pružnosti a koordinace
 • důležitou složkou výuky je zaměření na tvořivost, představivost a hudební
  i prostorové cítění
 • informace o přihlašování : baletdobrichovice@gmail.com , 608 702 151

 Funkční kruhový trénink

Pondělí  13:45 – 14:45 Baletní sál

Cvičení je vhodné pro každého, bez rozdílu. Ať  už  třeba  dávno  sportujete,  nebo chcete s pohybem  konečně  začít.  Jedná  se  o  zdravý  způsob  posilování těla s vlastní vahou a funkčními pomůckami. Vše vám vysvětlím a dohlédnu, abyste cviky prováděli technicky správně. Své tělo posílíte, zpevníte, napřímíte si páteř. Cvičení je vhodné, i pokud chcete zhubnout. Je to také skvělá kompenzace k sedavému stylu  života, nebo způsob, jak se dostat po rodičovské dovolené znovu do formy.

informace a přihlášení na: bohacovah@centrum.cz, telefon 603167450

Karate

Čtvrtek 18:00 – 20:00 Baletní sál

 • informace a přihlášení na: karatedo.dobrichovice@seznam.cz, ing. Evžen Nesrovnal

Pilates – matwork

pondělí 10:00 – 11:00 Baletní sál
pátek 10:00 – 11:00 Baletní sál
pátek 17:00 – 18:00 Baletní sál

 • seznámení se základními principy Pilates, se základní řadou cviků Pilates Essential
  a s technikou dýchání.
 • rozvoj mobility páteře, protažení zkrácených svalů a posílení ochablých svalů,
  používání svalů pánevního dna.
 • používání pomůcek: overbally, velké míče, válce (rollery), zátěžové míčky
  a Pilates Circle (odporové kroužky).
  informace a přihlášení na karolina@jojogym.cz

Fyzio cvičení

úterý 19:00 – 20:30 baletní sál

 • kontakt: jana.orsosova@seznam.cz

Seniorfitnes

Středa 11:05 – 11:55 Baletní sál

 • cvičení nejen pro seniory – přijďte si zacvičit lekci Seniorfitnes s lektorkou Alenou Zajíčkovou
 • více informací a možnost přihlášení na alzajic89@gmail.com, 602 185 448

Krav Maga

pondělí 20:00 – 21:30 Baletní sál
čtvrtek 20:00 – 21:30 Baletní sál

 • izraelský sebeobranný systém, považovaný za jeden z nejefektivnějších.
 • více informací a přihlášení na jan.mateja@krav-maga.cz, tel. 603 859 737

Náplň tréninků tvoří čtyři základní pilíře – nácviky technik v různorodých podmínkách, konstantní zlepšování fyzické zdatnosti, specifická mentální příprava a taktika ve všech fázích boje. Kombinací těchto aspektů dáváme svým studentům nástroje pro řešení krizových situací a tím budujeme jejich zdravou sebedůvěru. V začátečnických třídách se zaměřujeme na vytvoření pevných pohybových i technických základů a pochopení základních principů Krav Maga. V pokročilých třídách se poté zaměřujeme na maximálně reálné nácviky a schopnost adekvátně jednat a improvizovat pod tlakem. Další informace na webu krav-maga.cz.

Přhlašování zde