V pátek 28. září 2018 – neprobíhají kurzy pro děti i dospělí – Den české státnosti.

V pondělí 29. října a úterý 30. října 2018 neprobíhají žádné kurzy pro děti – podzimní prázdniny.