Rozvrh kurzů

Najděte si kurz v nejlepším čase

Čas označený jako „Hodiny pro veřejnost“, je doba mezi jednotlivými kurzy, nebo akcemi

v Gymnasticé hale č. 1


Stáhněte si obrázky rozvrhu

Pokračujte

Registrujte sebe, nebo své dítě do některého z našich kurzů

Stáhněte si přihlášku, vyplňte a podepište jí a přineste nám jí při první návštěvě kurzu. Před tím si prosím na webu, nebo telefonicky ověřte, zda jsou v daném kurzu stále volná místa.