ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

  na kurz v Jojo Gym s.r.o.
  Poznámka: Vyplnění všech položek přihlášky označených hvězdičkou je nutné. Bez toho nebude přihláška odeslána.

  Kód a jméno kurzu*  čtvrtek 10:15 - 11:00
  čtvrtek 11:00 - 11:45
  pondělí 10:00 - 10:55
  pátek 10:00 - 10:55
  pondělí 11:00 - 12:00
  pátek 11:00 - 12:00
  pondělí 13:30 - 14:30
  pondělí 14:30 - 15:30
  úterý 17:00 - 18:00
  středa 15:00 - 16:00
  pátek 14:00 - 15:00
  úterý 15:00 - 16:00
  čtvrtek 13:30 - 14:30
  pátek 13:30 - 14:30
  pondělí 13:30 - 15:00
  úterý 14:00 - 15:00
  středa 14:00 - 15:00
  středa 16:30 - 17:30
  čtvrtek 9:00 - 10:00
  čtvrtek 15:30 - 16:30
  pátek 14:30 - 16:00
  pondělí 13:30 - 15:00
  pondělí 15:00 - 16:30
  středa 13:30 - 15:00
  středa 15:00 - 16:30
  pondělí 16:30 - 18:00
  úterý 15:00 - 16:30
  čtvrtek 17:00 - 18:30
  pátek 14:30 - 16:00
  úterý 18:00 - 19:30
  čtvrtek 17:30 - 19:00
  středa 17:30 - 19:00
  pondělí 19:00 - 20:30
  čtvrtek 18:30 - 20:00
  pondělí 15:00 - 16:30
  středa 13:30 - 15:00
  úterý 15:00 - 16:30
  čtvrtek 18:30 - 20:00
  pondělí 15:45 - 16:45
  úterý 14:00 - 15:00
  čtvrtek 14:00 - 15:00
  pátek 15:00 - 16:00
  středa 15:00 - 16:00
  pondělí 18:00 - 19:00
  úterý 18:00 - 19:00
  čtvrtek 14:30 - 15:30
  středa 14:00 - 15:00
  čtvrtek 18:30 - 19:30
  čtvrtek 14:00 - 15:00
  pondělí 14:00 - 15:00
  pondělí 15:30 - 16:30
  úterý 14:00 - 15:00
  středa 16:00 - 17:00
  čtvrtek 15:00 - 16:30
  úterý 17:00 - 18:00
  pondělí 16:30 - 18:00
  úterý 18:00 - 19:30
  pondělí 19:00 - 20:30
  čtvrtek 17:00 - 18:30
  středa 17:30 - 19:00
  pondělí 18:45 - 20:15
  středa 17:30 - 19:00
  úterý 19:00 - 20:30
  středa 18:00 - 19:00
  Pondělí 18:00 - 19:30
  pondělí 19:30 - 21:00
  pondělí 13:30 - 14:30
  pátek 13:30 - 14:30
  pondělí 14:30 - 15:30
  pátek 14:30 - 15:30
  středa 16:00 - 17:00
  pátek 15:30 - 17:00
  středa 17:00 - 18:30
  čtvrtek 18:30 - 20:00
  pondělí 15:00 - 16:30
  středa 15:00 - 16:30
  středa 16:30 - 18:00
  pondělí 16:45 - 17:45
  úterý 18:00 - 19:00
  pondělí 17:00 - 18:00
  středa 19:00 - 20:00
  pondělí 19:30 - 21:00
  úterý 19:00 - 20:30
  úterý 8:00 - 9:00
  pondělí 8:00 - 9:00
  středa 8:00 - 9:00
  pátek 8:00 - 9:00
  čtvrtek 14:00 - 15:30
  úterý 17:30 - 18:30
  úterý 18:30 - 19:30


  Jméno účastníka*

  Příjmení účastníka*

  Datum narození účastníka (ve formátu dd/mm/rrrr)*

  Pohlaví účastníka*

  Zdravotní pojišťovna*

  Název ulice a č.p.*

  Město*

  Poštovní směrovací číslo (PSČ)*


  Kontakt na rodiče


  Jméno*

  Příjmení*

  Telefon*

  E-mail*


  Kontakt na účastníka


  Telefon*

  E-mail*

  Případná další sdělení ke zdravotnímu stavu:

  Přihláška je platná po zaplacení kurzovného, které je nutné uhradit do 7 dnů od odeslání online přihlášky. Informace o platbě Vám přijdou emailem.

  Účastníci kurzu obdrží členskou kartu, se kterou se vždy budou při příchodu na lekce přihlašovat na recepci. Za ztrátu této členské karty a její opětovné vystavení bude účastníkovi účtován poplatek 100,- Kč.
  V rámci kurzů nejsou jejich účastníci pojištěni pro případ úrazu ani odpovědnosti za škodu. Doporučujeme proto uzavřít individuální pojištění.

  Vyplněním přihlášky souhlasím s výše uvedeným a stvrzuji, že jsem se seznámil/a s celým provozním řádem a obchodními podmínkami centra Jojo Gym s.r.o. a beru je na vědomí. (Dokumenty najdete na: http://www.jojogym.cz/dokumenty/)

  Podle článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
  2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu
  těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení) uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně telefonního čísla a e-mailové adresy správcem - Jojo Gym s.r.o., se sídlem 5. května 1064, 252 29 Dobřichovice, za účelem vedení evidence klientů.

  Dále souhlasím, aby výše uvedený správce zpracoval fotografie, videa, zvukové záznamy a sportovní výsledky za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu,
  prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.) a prezentace v dalších informačních materiálech.


  Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

  • mít přístup ke svým osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení),
  • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
  • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
  • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
  • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
  • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
  • podat proti správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.  Jojo Gym s.r.o., 5. května 1064, 252 29 Dobřichovice , www.jojogym.cz, recepce@jojogym.cz, 778 769 522, IČ 042 50 451.