Obchodní podmínky

  1. Ceny služeb nabízených centrem Jojo Gym s.r.o. se řídí platným ceníkem, který je k dispozici na recepci Jojo Gym nebo na www.jojogym.cz.
  2. Zakoupením kurzu klient potvrzuje, že se seznámil s provozním řádem centra Jojo Gym a s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.
  3. Při zakoupení dvou a více kurzů v rámci jedné rodiny bude kupujícímu poskytnuta sleva ve výši 10% na druhý a každý další kurz. Musí být však splněna podmínka, že budou všechny kurzy zaplaceny najednou.
  4. Po zaplacení kurzu obdrží klient členskou kartu, kterou se před každou lekcí prokáže na recepci. Za ztrátu této karty a její opětovné vystavení bude klientovi účtován poplatek 100 Kč.
  5. Za již jednou zaplacený kurz se peníze zpět nevracejí.
  6. Počet lekcí v jednotlivých kurzech se odvíjí od počtu konkrétních dní v zakoupeném období, ve kterém se kurz koná, zpravidla 1. nebo 2. pololetí školního roku.
  7. Lekce se nekonají o státních svátcích a celostátních prázdninách.
  8. Převod kurzu z osoby na osobu je možný bezplatně a bez udání důvodu, ale vždy jen v probíhajícím pololetí.
  9. Lekce, které klient z vlastních důvodů nevyužije, nebudou následně nahrazeny.
  10. Kurz lze přerušit či převést do dalšího období (pololetí) pouze ze závažných zdravotních důvodů, nebo při změně bydliště. Tuto skutečnost je nutné doložit lékařskou zprávou, nebo potvrzením o změně bydliště.
  11. Lekce, které se v pravidelném termínu neuskuteční zaviněním ze strany společnosti Jojo Gym, budou nahrazeny v termínu, který se nemusí shodovat s pravidelným termínem lekce.
  12. V případě jednorázové návštěvy gymnastické haly nebo dětské herny obdrží návštěvník vstupní jednorázovou kartu, která ho opravňuje k využití prostor. Při ztrátě této karty bude návštěvníkovi účtován poplatek 200 Kč.

  Provozovatel:
  Jojo Gym s.r.o., 5. května 1064, Dobřichovice