Dětské kurzy

První pololetí

6. 9. 2021 – 28. 1. 2022

Druhé pololetí

31. 1. 2022 – 24. 6. 2022

Ceny kurzů jsou uvedené na celé pololetí, nebo hodinově.
Označení “1x týdně” je počet týdenních vstupů obsažených v ceně kurzu.
Chceme Vás ujistit, že v případě opětovného vládou nařízeného uzavření tělocvičen Vám zakoupený kurz bude z naší strany plnohodnotně nahrazen.

Cvičení pro batolata 1,5 - 2,5 roku

Popis kurzu

 • Cvičení pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 – 2,5 roky, které už zvládají chůzi.
 • Děti se s pomocí rodičů učí zvládat jednoduchá koordinační a rovnovážná cvičení, podlézají a překonávají překážky, nacvičují odrazy a skoky, správnou chůzi, běh, hrají si a zvykají na kolektiv a organizovanou činnost. Při cvičení se používají pomůcky a náčiní jako např. velké míče, švihadla, bedničky, podložky. K motivaci dětí využíváme také písničky a říkadla.
 • Rodiče se dozví, jak děti motivovat k pohybu, jak je zapojit do cvičení a hry a jaké je správné provedení cviků včetně dopomoci. V případě potřeby poradíme s vhodnými kompenzačními cviky.
 • Noste s sebou lahvičku s pitím, budeme dodržovat pitný režim – i to je třeba děti při cvičení naučit.
 • Lekce probíhají v gymnastické hale 2 a trvají 45 min.

Cena

1x týdně 1.960 Kč / pololetí
Vstup hodinově 160 Kč

Rozvrh

Den v týdnu
Čas Místo
  Kód kurzu Volná místa  
Čtvrtek 10:15 – 11:00 Hala 2   01  NE
Čtvrtek 11:00 – 11:45 Hala 2   02 ANO

Cvičení pro rodiče a děti 2 - 3,5 roku

Popis kurzu

 • Dopolední společné cvičení pro rodiče s dětmi od 2 do 3,5 roku.
 • Přirozenou potřebou dětí je se hýbat a právě toho využíváme k seznámení dětí s pohybovými činnostmi, které pozitivně ovlivňují motoriku, svalový tonus a držení těla.
 • Využíváme motorických vzorů lezení a plazení, trénujeme rovnováhu a koordinaci, k čemuž využíváme různé pomůcky, náčiní i gymnastické nářadí.
 • Rodiče se dozví, jaká cvičení jsou pro děti vhodná, jak správně a bezpečně dávat dopomoc a aktivně se zapojí do lekcí jako průvodci dětí prvními tréninky.

Cena

1x týdně 2.620 Kč / pololetí
Vstup hodinově 160 Kč

Rozvrh

Den v týdnu Čas Místo Kód kurzu Volná místa
Pondělí 10:00 – 10:55 Hala 2 03 NE
Pondělí 11:00 – 11:55 Hala 2 05 ANO
Pátek 10:00 – 10:55 Hala 2 04 NE

Hravé cvičení

Popis kurzu

 • Všestranné cvičení pro děti od 3,5 do 6 let.
 • Hravou formou podporujeme přirozenou touhu dětí po pohybu. Rozvíjíme motoriku, koordinaci, orientaci v prostoru. Učíme děti vnímat své tělo a pracovat s ním.
 • Věnujeme se nejčastějším problémům držení těla u dětí, jako jsou ploché nohy a oslabené břišní svalstvo. K posílení a stabilizaci využíváme balanční pomůcky, nerovné povrchy a další náčiní a pomůcky doporučované fyzioterapeuty.

Cena

1x týdně 2.620 Kč / pololetí

Rozvrh

Den v týdnu Čas Místo věk
Kód kurzu Volná místa
Pátek 11:00 – 12:00 Hala 2 3,5 – 6 let 06 ANO
Pondělí 13:30 – 14:30 Hala 2 4 – 6 let začátečníci 07 ANO
Úterý 17:00 – 18:00 Hala 2 4 – 6 let 09 NE
Středa 15:00 – 16:00 Hala 2 4 – 6 let 10 NE
Pátek 14:00 – 15:00 Hala 2 4 – 6 let 11 ANO

Jojo přípravka 4 - 6 let

Popis kurzu

 • Základní gymnastická příprava pro děti 4 – 6 let.
 • Jde o hravé seznámení s gymnastikou prostřednictvím průpravných cvičení, která mají za cíl rozvíjet obratnost, koordinaci, rychlost a přesnost pohybů. Děti se učí zpevnit své tělo, správně se odrážet a bezpečně doskakovat.
 • Náplní kurzů je obratnostní, zpevňovací, odrazová a rotační průprava a nácvik základních gymnastických prvků na nářadí – pokud děti zvládnou.
 • Gymnastickou přípravku můžeme doporučit všem dětem jako “odrazový můstek” k dalším sportům, kterým se děti později budou chtít věnovat – naučí se zde základní pohybové dovednosti, které využijí ve sportovním tréninku nejen v gymnastice.

Cena

1xtýdně  60 minut
2.620 Kč / pololetí
1xtýdně  90 minut
3.350 Kč / pololetí

Rozvrh

Den v týdnu Čas Věk, pohlaví
Místo Kód kurzu Volná místa
Úterý 15:00 – 16:00 4 – 6, dívky Hala 1 12 NE
Čtvrtek 13:30 – 14:30 4 – 6, dívky Hala 1 13 ANO
Pátek 13:30 – 14:30 4 – 6, dívky Hala 1 14 ANO
Pondělí 13:30 – 15:00 4 – 6, dívky pokročilé Hala 1 15 ANO
Pondělí 14:30 – 15:30 4 – 6, mix Hala 1 08 ANO
Úterý 14:00 – 15:00 4 – 6, mix Hala 1 16 ANO
Středa 13:00 – 14:00 4 – 6, mix Hala 17 NE
Středa 14:00 – 15:00 4 – 6, mix Hala 2 18 NE
Středa 16:30 – 17:30 4 – 6, mix Hala 1 19 NE
Čtvrtek 09:00 – 10:00 4 – 6, mix Hala 2 20 ANO
Čtvrtek 15:30 – 16:30 4 – 6, mix Hala 1 21 NE

Gymnastika pro radost

Popis kurzu

 • Cílem kurzů „pro radost“ není příprava gymnastů, ale zábavné gymnastické cvičení, vhodné pro začátečníky, nebo také jako doplněk a kompenzace jiného hlavního sportu.
 • Děti se učí základní gymnastické prvky na jednotlivých druzích nářadí. Akrobatické dovednosti se pohybují v úrovni “od kotoulu po přemet”.
 • Lekce zahrnují také nezbytná průpravná a posilovací cvičení a cvičení ke zvýšení flexibility.

Cena

1x týdně 2.620 Kč / pololetí

Rozvrh

Den v týdnu Čas Věk, pohlaví
Místo Kód kurzu Volná místa
Pondělí 15:45 – 16:45 7 – 9, mix Hala 1 39 NE
Úterý 14:00 – 15:00 7 – 9, mix Hala 3 40 ANO
Čtvrtek 14:00 – 15:00 7 – 9, mix Hala 3 41 ANO
Pátek 15:00 – 16:00 7 – 9, mix Hala 2 42 ANO
Středa 15:00 – 16:00 7  – 11, mix Hala 1 43 NE
Pondělí 18:00 – 19:00 9 – 11, mix Hala 2 44 ANO
Úterý 18:00 – 19:00 9 – 11, mix Hala 1 45 NE
Čtvrtek 14:30 – 15:30 9 – 11, mix Hala 1 46 ANO
Středa 14:00 – 15:00 9 – 11, kluci Hala 3 47 ANO
Čtvrtek 18:30 – 19:30 12 – 15, mix Hala 1 48 ANO

Gymnastika dívky

Popis kurzu

  • Kurzy gymnastiky pro pokročilejší děti. Úplným začátečníkům nedoporučujeme. Lekce trvá 90 minut.
  • Předpokladem účasti v kurzu je alespoň základní gymnastická připravenost a kvalitní zvládnutí prvků jako je kotoul, přemet stranou, výmyk.
  • Obsahem kurzu je gymnastický trénink s průpravami, posilováním, rozvojem flexibility a nácvikem prvků vyšší obtížnosti. Akrobatické dovednosti pokračují „od přemetu k saltu“.

Cena

1x týdně
                            3.350 Kč / pololetí

 

Rozvrh

Den v týdnu Čas Věk, pohlaví Místo Kód kurzu Volná místa
Pátek
14:30 – 16:00
6 – 8 let dívky
Hala 1
22
NE
Pondělí 13:30 – 15:00 7 – 9 let dívky Hala 3 23 ANO
Pondělí 15:00 – 16:30 7 – 9, dívky Hala 1 24 ANO
Středa 13:30 – 15:00 7 – 9, dívky Hala 1 25 ANO
Středa 15:00 – 16:30 7 – 9, dívky Hala 3 26 NE
Pondělí 16:30 – 18:00 9 – 11, dívky Hala 1 27 NE
Úterý 15:00 – 16:30 9 – 11, dívky Hala 1 28 NE
Pátek 14:30 – 16:00 9 – 11, dívky Hala 3 29 ANO
Čtvrtek 17:00 – 18:30 9 – 11, dívky Hala 2 88 ANO
Středa 17:30 – 19:00 10 – 13, dívky Hala 1 32 ANO
Pondělí 19:00 – 20:30 12 – 15, dívky Hala 1 33 ANO
Čtvrtek 18:30 – 20:00 12 – 15, dívky Hala 3 34 NE

Gymnastika s rockenrolem 6 - 12 let

Popis kurzu

 • kurz je spojením gymnastické akrobacie s rokenrolem – děti procházejí základní gymnastickou a zároveň taneční průpravou
 • kromě gymnastiky jsou lekce zaměřené na rytmiku, základní rokenrolový krok, posilovací cvičení, flexibilitu
 • postupnými krůčky se tak děti mohou přibližovat akrobatickému rokenrolu – úžasnému tanci a krásnému sportu – tak, aby třeba jednou mohly stát v kostýmech na parketu s pohárem v ruce
 • lekce vede bývalá mistryně a více mistryně světa v rokenrolových formacích a současná úspěšná trenérka žákovských a juniorských kategorií
 • do kurzu se mohou hlásit děvčata i chlapci od 6 let.

Cena

1x týdně 3.350 Kč/ pololetí

 

Rozvrh

Den v týdnu Čas Věk, pohlaví Místo Kód kurzu Volná místa
Pondělí 15:00 – 16:30 6 – 12, mix Hala 2 75 ANO
Středa 15:00 – 16:30 6 – 12, mix Hala 2 76 NE

Gymnastika chlapci

Popis kurzu

  • Kurzy gymnastiky pro pokročilejší děti. Úplným začátečníkům nedoporučujeme. Lekce trvá 90 minut.
  • Předpokladem účasti v kurzu je alespoň základní gymnastická připravenost a kvalitní zvládnutí prvků jako je kotoul, přemet stranou, výmyk.
  • Obsahem kurzu je gymnastický trénink s průpravami, posilováním, rozvojem flexibility a nácvikem prvků vyšší obtížnosti. Akrobatické dovednosti pokračují „od přemetu k saltu“.

Cena

1x týdně  (90 minut)
3.350 Kč / pololetí

Rozvrh

Den v týdnu Čas Věk, pohlaví Místo Kód kurzu Volná místa
Pondělí 15:00 – 16:30 7 – 9, chlapci Hala 3 35 ANO
Středa 13:30 – 15:00 7 – 9, chlapci Hala 1 36 ANO
Úterý 15:00 – 16:30 9 – 11, chlapci Hala 1 37 ANO
Čtvrtek 18:30 – 20:00 12 – 15, chlapci Hala 3 38 ANO

Kluci v akci 8 - 13 let

Popis kurzu

 • Trénink koordinace a přirozené síly, jehož motto zní ”ve zdravém těle zdravý duch”.
 • Pro kluky ve věku 8 – 13 let, kteří mají zájem o všestranné zlepšení pohybových dovedností.
 • V tréninku budeme využívat různé pohybové hry, cvičení s váhou vlastního těla, cviky rovnováhy.

Cena

1x týdně 2.620 Kč / pololetí

Rozvrh

Den v týdnu Čas Věk, pohlaví Místo Kód kurzu Volná místa
Středa 18:00 – 19:00 8 – 13, chlapci Hala 3 64 ANO

Parkour a Freestyle akrobacie

Popis kurzu

 • Základy parkouru, freerunningu a akrobacie
 • Běh, přeskoky přes překážky, šplhání, balancování, triky a prvky akrobacie
 • Součástí tréninků jsou gymnastické průpravy a posilování

Cena

1x týdně 60 min 3.045 Kč / pololetí
1x týdně 90 min 3.850 Kč / pololetí

Rozvrh

Den v týdnu Čas Věk
Místo Kód kurzu Volná místa
Čtvrtek 14:00 – 15:00       7 – 9 let začátečníci Hala 1 49 NE
Pondělí 14:00 – 15:00       7 – 9 let Hala 2 50 ANO
Úterý 14:00 – 15:00       7 – 9 let Hala 1 52 ANO
Středa 16:00 – 17:00       7 – 9 let Hala 2 53 ANO
Úterý 17:00 – 18:00       9 – 11 let začátečníci Hala 2 55 ANO
Pondělí 16:30 – 18:00       9 – 11 let pokročilí Hala 2 56 ANO
Úterý 18:00 – 19:30       9 – 11 let pokročilí Hala 2 57 ANO
Pondělí 19:00 – 20:30       12 – 15 let Hala 2 58 ANO
Čtvrtek 17:00 – 18:30       12 – 15 let Hala 2 59 ANO
Středa 17:30 – 19:00       12 – 15 let pokročilí Hala 2 60 NE

Tricking

Popis kurzu

  • je kombinace bojových sportů, freestyle akrobacie, gymnastiky a špetky breakedance. Díky všem těmto prvkům vytváří jedinečný undergroundový, leč velice populární typ extrémního sportu, který vzešel z bezkontaktního bojového umění.
  • jde zde nejen o to posunout své tělo po fyzické stránce, ale i rozvíjet svoji kreativitu, a to díky velkému množství akrobatických prvků, u kterých je pouze na vás jak je zkombinujete. Můžete je provádět v tělocvičně i venku, převážně na rovině.

Cena

Cena kurzu:

1x týdně (90 minut) 3.850 Kč/ pololetí

 

Rozvrh

Den v týdnu Čas Věk
Hala
Kód kurzu Volná místa
Pondělí 18:45 – 20:15 12 – 15 let  Hala 1 61 ANO
Středa 17:30 – 19:00 12 – 15 let  Hala 2 62 ANO

 

Kurz hravé lezení

Popis kurzu

 • Pro nejmenší děti ve věku 4 – 5 let je určen kurz hravého lezení.
 • Náplní kurzu je kromě úplně prvního seznámení s lezeckou stěnou hlavně pohybová příprava zaměřená na obratnost, orientaci v prostoru a rovnováhu. Děti polezou nahoru, dolů, na všechny strany, ale ze začátku bez lana (tzv. bouldering).
 • Této přípravě je zpočátku věnována poměrně velká část lekce, využívá se k tomu např. i malá stěna v herně, děti hrají různé hry a plní pohybové úkoly.

Cena

cena kurzu 1x týdně (60 minut)
3.045 Kč / pololetí
 

Rozvrh

Den v týdnu Čas     Věk, pohlaví  Místo Kód kurzu Volná místa
Pondělí 13:30 – 14:30       4 – 5 let, mix Hala 1 67 NE
Středa 13:30 – 14:30       4 – 5 let, mix Hala 1 89 ANO
Pátek 12:30 – 13:30       4 – 5 let, mix Hala 1 90 ANO
Pátek 13:30 – 14:30       4 – 5 let, mix Hala 1 68 NE

Kurzy lezení

Popis kurzu

 • Vhodné zejména pro začátečníky
 • Na 8,5 m vysoké a 6 m široké stěně se pod vedením instruktora naučíte základům lezení
 • Samojistící systém umožňuje bezpečné lezení i menším dětem.

Cena

cena kurzu 1x týdně (60 minut)
3.045 Kč / pololetí
  1x týdně (90 minut) 3.990 Kč / pololetí
 

Rozvrh

Den v týdnu Čas     Věk, pohlaví  Místo Kód kurzu VOlná místa
Pondělí 14:30 – 15:30       6 – 7 let, mix Hala 1 69 NE
Pátek 14:30 – 15:30       6 – 7 let, mix Hala 1 70 ANO
Středa 16:00 – 17:00       8 – 9 let, mix Hala 1 71 NE
Středa 14:30 – 15:30       8 – 11 let, mix Hala 1 91 NE
Pátek 15:30 – 17:00       8 – 11 let, mix Hala 1 72 NE
Středa 17:00 – 18:30 10 let a starší, mix Hala 1 73 NE

Vzdušná akrobacie na šálách

Popis kurzu

 • Vzdušná akrobacie na šálách je fyzicky náročná disciplína hojně využívaná v klasickém i novém cirkusu. Vede k posílení a zpevnění celého těla. Člověk při ní postupně překonává strach z výšek a některé náročnější prvky dokážou vyplavit notnou dávku adrenalinu.
 • Součástí kurzu je experimentování s hudbou, výrazem a estetickou kvalitou pohybu, což při dostatečném zájmu a odhodlání může vést k vytvoření vlastního vystoupení.
 • Část každé lekce je věnována protahování a posilování (přirozeně s váhou vlastního těla), jelikož jde o nezbytnou průpravu pro vzdušnou akrobacii.
 • Vzhledem k náplni kurzu je doporučený věk 12 – 15 let. Kurz je vhodný pro kluky i holky bez rozdílu.
 • Pro vstup do kurzu nejsou stanovena žádná výkonnostní kritéria. Rozhodující je trpělivost, píle a odhodlání. Zvládnutí následujících dovedností je pak výhodou a usnadní začátky: šplh na laně, horolezectví, výmyk na hrazdě.
 • Kvůli bezpečnosti je nutný následující oděv: 100% nebo alespoň většinový podíl přírodních materiálů (typicky bavlna), nohavice minimálně pod kolena, zakryté břicho, boky, bedra a podpaží.
 • Je to dřina,  ale stojí to za to!
 • Pro větší inspiraci shlédněte video zde, jedná se o představení, které dělal se svými studenty Cirqueon v Akropoli.

 

Cena

1x týdně 3.850 Kč / pololetí

Rozvrh

Den v týdnu Čas Věk Místo             
Kód kurzu Volná místa
Pondělí 18:00 – 19:30 12 – 15 let, mix Hala 2 65 NE
Pondělí 19:30 – 21:00 od 15 let Hala 2 66 ANO

Jojo Jump - rope skipping pro radost 6 - 12 let

Popis kurzu

 • Sportovní skákání přes švihadlo (rope skipping) je zábavnou sportovní disciplínou, která kromě práce se švihadlem zahrnuje i prvky tance a gymnastiky. Rope skipping rozvíjí především rychlost, vytrvalost, obratnost, dynamickou sílu a celkovou odolnost organismu, ale také pohybovou paměť a kreativitu.
 • Skákání přes švihadla nabízí různé varianty – možnost skákat sám, ve dvojici či v celé bandě kamarádů.
 • Na úplný začátek postačí jakékoli vlastní švihadlo.

Cena

1x týdně 3.350 Kč / pololetí

Rozvrh

Den v týdnu Čas Věk/pohlaví Místo Kód kurzu Volná místa
Středa 16:30 – 18:00 6 – 12 let/mix Hala 2 77 ANO

Kondiční trénink pro mládež 12+

Popis kurzu

 • Kurz je vhodný pro mladé sportovce, kteří chtějí zlepšit svoji fyzickou zdatnost, nebo jako doplněk k dalším sportům jako hokej, fotbal, tenis, atletika aj. Je zaměřen na rozvoj síly, vytrvalosti, rychlosti a obratnosti
 • V tréninku budeme využívat váhu vlastního těla, různé pomůcky – kettlebell, TRX, bosu, lano aj. Podstatnou část věnujeme také protahování
 • Kondiční trénink doporučujeme těm, kteří se již nějakému sportu, či cvičení věnují a chtějí zvýšit svoji fyzickou zdatnost

Cena

1x týdně
 2.620 Kč / pololetí

Rozvrh

Den v týdnu Čas Věk/pohlaví Místo Kód kurzu Volná místa
Úterý 18:00 – 19:00 od 12 let/mix Hala 2 79 ANO

Kondiční trénink 8 - 11 let

Popis kurzu

 • Kurz pro děti mladšího školního věku zaměřený na kondici a všestranný pohybový rozvoj.
 • Zahrnuje posilování s vahou vlastního těla nebo minimálními zátěžemi (medicinbal, malé činky), skoky a přelézání přes překážky, šplh, cvičení na žebřinách atd. – to vše zábavnou formou. Na závěr nechybí důkladné protažení.
 • Tréninky respektují anatomii a fyziologii dětského věku tak, aby maximálně rozvíjely kondici, ale nedocházelo k přetěžování.
 • Vhodné pro začátečníky jako první krok ke zlepšení pohybové kondice nebo pro pokročilé jako doplněk k jinému sportu.

Cena

1x týdně
2.620 Kč / pololetí

Rozvrh

Den v týdnu Čas Věk/pohlaví Místo Kód kurzu Volná místa
Pondělí 16:45 – 17:45 8 – 11 let/mix hala 2 78 ANO

Základy skoků na trampolíně od 10 let

Popis kurzu

 • Cílem kurzu je zvládnout základní dovednosti na velké trampolíně, mezi něž patří přímý skok, roznožka, schylka, kufr, lehy na břicho a na záda, vruty a obraty a jednoduchá salta vpřed či vzad.
 • Podstatou je umět zpevnit a zkoordinovat své tělo ve vzduchu a nebát se.
 • Skoky na trampolíně rozvíjí zejména dynamickou sílu, koordinaci, orientaci v prostoru.
 • Podmínkou účasti v tomto kurzu je absolvování alespoň 1 z našich gymnastických kurzů, neboť pro bezpečné provádění cviků na trampolíně je potřeba, aby účastníci uměli ovládat svoje svaly a zpevnit se.
 • Na kurz doporučujeme přiléhavé oblečení, které nepřekáží pohybu paží.

Cena

1x týdně 3.045 Kč / pololetí

Rozvrh

Den v týdnu Čas Věk/pohlaví Místo Kód kurzu Volná místa
Pondělí 17:00 – 18:00 od 10 let/mix Hala 1 80 NE
Středa 19:00 – 20:00 od 10 let/mix Hala 1 81 ANO

Cvičení pro dívky od 16 let, ženy a dámy

Popis kurzu

 • Cvičení zaměřené na partie, které chtějí mít ženy tolik dokonalé, za doprovodu motivační hudby.
 • Zahrnuje prvky zdravotního cvičení, velký důraz je kladen na správné provedení cviků, pomáhá při bolestech zad, krční páteře i hlavy.
 • Ke cvičení se využívá převážně váha vlastního těla a pro lepší efekt také gumičky, lehké činky, bosu aj.
 • Doporučujeme všem bez rozdílu – cvičení zvládnout začátečnice, ale pocítí jej i pokročilé sportovkyně.
 • Na kurz není nutná obuv, cvičí se naboso.
 • Lekce vede zkušená trenérka Petra Davidová.
 • Kurz začíná v úterý 14. září.

Cena

1x týdně
2.620 Kč / pololetí
hodinově
   160 Kč
permanentka 10 vstupů
1.300 Kč

Rozvrh

Den v týdnu
Čas
Věk/pohlaví
Místo Kód kurzu Volná místa
Úterý 18:00 – 19:00 od 16 let Baletní sál 94 ANO

POZOR:
Za následující kurzy nepřijímáme platby ani přihlášky.
Kontakty na lektory jsou uvedeny u jednotlivých kurzů.

Balet

Popis kurzu

 • všeobecná příprava pro balet i současný tanec.
 • hodiny jsou zaměřeny na správné držení těla, rozvíjení pohyblivosti, pružnosti a koordinace
 • důležitou složkou výuky je zaměření na tvořivost, představivost a hudební i prostorové cítění
 • novinkou pro příští školní rok jsou lekce baletu pro dospělé!

Kontakt

Jméno:
E-mail: baletdobrichovice@gmail.com
Telefon: +420 608 702 151
Web: www.baletdobrichovice.com

 

Rozvrh

Den v týdnu
Čas Věk, pohlaví Místo
Pondělí 16:00 – 16:45 přípravka 4-5 let Baletní sál
  16:45 – 17:30 balet 6-9 let Baletní sál
  17:30 – 18:30 dospělí Baletní sál
Úterý 16:00 – 16:45 tvůrčí taneční a pohybová průprava 4-6 let Baletní sál
  16:45 – 17:30 taneční lekce současného tance 6-12 let Baletní sál
Středa 16:00 – 16:45 přípravka 4-5 let Baletní sál
  16:45 – 17:30 přípravka 5-6 let Baletní sál
  17:30 – 18:30 přípravka od 7 let (pokročilí) Baletní sál

Karate

Popis kurzu

 • Karate

Kontakt

Jméno: Ing. Evžen Nesrovnal
E-mail: karatedo.dobrichovice@seznam.cz
Telefon:
Web:

Rozvrh

Den v týdnu Čas Věk, pohlaví Místo
Čtvrtek 18:00 – 20:00 Baletní sál

Street dance

Popis kurzu

 • Základy hip hop stylu, dětská akrobacie, house, old school, lockin, základy break dance.

Kontakt

Jméno: Eva Filipová
E-mail:
Telefon: +420 732 574 241
Web: www.fantasydc.cz

Rozvrh

Den v týdnu Čas Věk, pohlaví Místo
Čtvrtek 15:30 – 16:30 mládež, mix Baletní sál
Čtvrtek 16:45 – 17:45 děti, mix Baletní sál

Obrázky rozvrhu vybraných hal si můžete zobrazit, nebo stáhnout zde

Sledujte nás

Facebook Instagram

Kontakty

Telefon:
+420 778 769 522
E-mail:
recepce@jojogym.cz
Adresa:
5. května 1064
252 29  Dobřichovice

Provozní hodiny

Pondělí 09:00 – 21:00
Úterý 09:00 – 21:00
Středa 09:00 – 21:00
Čtvrtek 09:00 – 21:00
Pátek 09:00 – 21:00
Sobota 09:00 – 21:00
Neděle 09:00 – 21:00

Kontakty

Telefon:
+420 778 769 522

E-mail:
recepce@jojogym.cz

Adresa:
5. května 1064
252 29, Dobřichovice

Registrujte sebe, nebo své dítě do některého z našich kurzů

Stáhněte si přihlášku,
vyplněnou a podepsanou pošlete co nejdříve zpět na naši emailovou adresu, až poté bude Váš kurz rezervován.
Před tím si prosím na webu, nebo telefonicky ověřte, zda jsou v daném kurzu stále volná místa.