V Jojo Gymu jsme zorganizovali seminář pro rodiče, trenéry a další zájemce na téma 1. pomoc a
prevence úrazů. Nepříjemnost v podobě úrazu může někdy zaskočit každého. Jak se v takových
situacích zachovat a také jak jim předcházet, bylo hlavním tématem semináře, kterého se ve dvou
termínech zúčastnilo téměř pět desítek osob.

Seminář obsahoval teoretickou část, kdy se účastníci seznámili s mechanismem vzniku úrazů, poranění,
krvácení, popálenin, zlomenin, ale také stavů dušnosti, tonutí, alergické reakce, otravy, šoku aj.
Dozvěděli se, jak poskytnout první pomoc a postiženého ošetřit. Dále se věnoval poskytnutí první
pomoci při podezření na epileptický záchvat, cévní mozkovou příhodu, zástavu dechu, při stavu
bezvědomí a dalších.

Jaké jsou zásady KPR (kardiopulmonální resuscitace), kdy ji použít, jak komunikovat se záchranou
slbou? Kromě teorie si všichni zúčastnění vyzkoušeli nácvik nepřímé srdeční masáže a umělého
dýchání na resuscitační výcvikové figuríně. A pravdou je, že se většina u stlačování hrudníku zapotila.
Během praktického nácviku si vyzkoušeli tlakový obvaz a jiné obvazové techniky. Obohacením
semináře byly lektorky osobní zkušenosti z je praxe na záchranné službě a ARO, které seminář náležitě
okořenily.

A co vy, víte, jak zahájit KPR? Začnete 2 vdechy, nebo nepřímou srdeční masáží? Pokud si s odpovědí
nejste jisti, sledujte nás, v tomto školním roce pro vás připravíme opakování. Ale také chystáme další
přednášky na aktuální témata nejen z oblasti zdraví a sportu.

Děkujeme městu Dobřichovice, který tento seminář finančně podpořilo.

                                                                                                                                                      lgra

 

Jojo Gym s.r.o.
5. května 1064, 252 29, Dobřichovice
IČO: 04250451, DIČ
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 243871, Městský soud v Praze.