Milé děti našich Jojo kurzů, milí rodiče,

rádi bychom Vám představili nový cvičební Jojo deník určený dětským klientům. Jde o kartu A5, na které je zapsáno 36 gymnastických (i méně gymnastických) dovedností.

Až se s dětmi budeme zase potkávat v tělocvičně, za dobře zvládnutou dovednost dostane šikovný cvičenec od svého trenéra do deníčku samolepku s Jojákem. Takto může každý postupně nasbírat všech 36 samolepek.

Prvky jsme do deníčku vybrali tak, aby jako celek komplexně obsáhly základní gymnastickou přípravu a zároveň jsme při jejich výběru brali ohled na různé pohybové schopnosti a předpoklady dětí, aby všichni měli šanci nějaké samolepky nasbírat. Sbírání samolepek je ale samozřejmě dobrovolné a má děti motivovat, nikoli stresovat. Každý dětský zájemce o Jojo deník ho napoprvé obdrží zdarma se začátkem kurzu.

Naši trenéři nyní budou v online lekcích nacvičovat prvky, u kterých to domácí prostředí dovolí, aby děti byly připravené do tělocvičny. Zároveň můžete trénovat i doma – seznam cviků z deníčku najdete viz. obrázky pod textem.

Hodně zdaru a radosti při cvičení s Jojo deníčkem!

Váš Jojo Gym