Pokyny pro návštěvníky – mimořádná opatření proti pandemii COVID-19

Čím nově prokázat bezinfekčnost při vstupu na sportoviště?

Ministerstvo zdravotnictví zrušilo možnost prokazovat se na sportovištích čestným prohlášením o absolvování testu v zaměstnání. Pro návštěvu Jojo Gymu platí pravidlo, že se musí dospělí a děti starší 6 let umět prokázat jednou z podmínek systému O-N-T: Očkování – prodělaná Nemoc – Test (neplatí pro děti do 6 let):

  • absolvování PCR testu v posledních 7 dnech
  • absolvování POC antigenního testu v posledních 72 hodinách
  • mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnení covid-19, které není starší jak 180 dní
  • mít alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny (u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní)
  • testem na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, který osoba absolvovala ve škole nebo školském zařízení podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy. 

Děkujeme za pochopení a přízeň,

Váš Jojo Gym