Dobrý den,

v reakci na aktuální opatření vlády ke koronaviru ze dne 10.3.2020, kdy jsou zakázány akce s vyšší kumulací osob.

Vás chceme informovat, že po konzultaci s krajskou hygienickou správou se sportovní centrum Jojo Gym prozatím neuzavírá a kurzy probíhají dle rozvrhu. Necháváme samozřejmě na vašem uvážení, zda budete kurzy navštěvovat.

Upozorňujeme, že v případě vysoké návštěvnosti je možné z naší strany neumožnit vstup do sportovního centra. Počítejte tedy prosím i s touto možností.

Situaci nadále sledujeme a budeme se řídit nařízeními úřadů.

Aktuální informace najdete na našem webu a Facebooku.

Současně upozorňujeme, že pro všechny co se vrátili ze zasažených oblastí platí karanténa a povinnost informovat svého lékaře.

Děkujeme za spolupráci.