Jojo Gym otevírá beachovolejbalový kurt – nyní pro rodiny! V souladu s opatřením vlády je možné sportovat na některých venkovních sportovištích za dodržení podmínek:

Zdravý pohyb, zejména v podobě shora uvedených sportů, přispívá k udržování dobrého zdravotního stavu lidí, což napomáhá prevenci vzniku onemocnění včetně COVID-19. Zároveň je však třeba nadále v této fázi šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky dodržovat přísná pravidla omezení společenského kontaktu a šíření kapánek.
Povoluje se výjimka z příkazu nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, v případě sportování na venkovních sportovištích, pokud skupina sportujících je oddělena od jiných sportujících a jejich skupin, popřípadě jiných osob určitou fyzickou překážkou (např. plotem oddělené kurty pro tenis, nohejbal nebo volejbal), nebo se sportující nacházejí alespoň 2 metry od jiných osob. Je zřejmé, že při sportování dochází typicky k intenzivnějšímu dýchání a rouška nebo respirátor ztěžuje dýchání. V případě vodních sportů by nošení roušky mohlo být vyloženě nebezpečné až život nebo zdraví ohrožující.

Počasí nám začíná přát, tak využijte možnosti jít si zasportovat na připravený kurt :).

Rezervujte si na telefonu: 778 769 524

Cena: 200 Kč/h

Zapůjčení míče 40 Kč (vratná záloha na míč 300 Kč)

Aktuální obsazenost kurtu naleznete zde: https://www.jojogym.cz/rozvrh/#my-tabs|4.