Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví nařídilo, aby všechny osoby, které se od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (bez osobního kontaktu). Dále ministerstvo nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem na území ČR , které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.
Karanténou se rozumí především oddělení zdravé osoby od ostatních osob s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit. Za porušení karantény hrozí ze zákona o ochraně veřejného zdraví pokuta až 3 miliony Kč. Praktický lékař je v případě výskytu onemocnění COVID-19 oprávněn karanténu prodloužit.
Telefonický kontakt na KHS Středočeského kraje:
234 118 268
234 118 269.
Postupujeme v souladu s nařízením MZCR a dalších zodpovědných orgánů. Situaci průběžně sledujeme.
Děkujeme za pochopení a především za zodpovědný přístup.
Jojo Gym
Pro aktuální informace doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví