Novinkou v kurzech budou lekce konané v baletním sále od února 2019 a to:

  • čtvrtek 13:00 – 14:00, současný tanec pro děti 6-10 let, cena 2490 Kč, lektorka Helena Ratajová

Současný, nebo též scénický tanec (contemporary dance), kombinuje různé taneční styly – moderní tanec, floor work, klasický tanec, improvizaci a klade důraz na individuální dramatický a pohybový projev. Technika contemporary respektuje přirozené linie těla, plynulost a přirozenost pohybu, vede tanečníka k práci s těžištěm, jeho posuny mimo osu při rotacích a skocích i při kontrolovaných pádech a převalech. Charakteristická je pro tento styl velká míra abstrakce v tanečních pohybech a celkový výraz.

Taneční kurz současného tance klade důraz na přirozenou spontaneitu, rozvíjení fantazie, pohybovou koordinaci, technickou průpravu a dovednost improvizace. Děti se seznámí s tanečními technikami moderního tance a contemporary, naučí se nové taneční kroky, správné držení těla, získávají větší pružnost a ohebnost. Naučí se svým tělem vyjádřit různé rytmy a dynamiku a také projevit svou kreativitu. Poznají lépe pohybové a výrazové možnosti svého těla a naučí se koordinovat pohyb s hudbou.

  • čtvrtek 14:30 – 16:00, Jojo Jump – rope skipping pro radost, začátečníci 6-14 let, cena 3190 Kč, kolektiv trenérů

Sportovní skákání přes švihadlo (rope skipping) je zábavnou sportovní disciplínou, která kromě práce se švihadlem zahrnuje i prvky tance a gymnastiky. Rope skipping rozvíjí především rychlost, vytrvalost, obratnost, dynamickou sílu a celkovou odolnost organismu, ale také pohybovou paměť a kreativitu.

Skákání přes švihadla nabízí různé varianty – možnost skákat sám, ve dvojici či v celé bandě kamarádů.

Na úplný začátek postačí jakékoli vlastní švihadlo.