S novým rokem přicházejí nové výzvy a v Jojo Gymu jsme si předsevzali, že přivedeme
k aktivnímu způsobu života i seniory. Po velmi pečlivé přípravě, studiu českých, ale zejména
zahraničních zdrojů, zvážení všech pro a proti přicházíme s kurzem Parkour
třetího věku.

Parkour vznikl v 90. letech 20. století ve Francii a za jeho zakladatele je považován
David Belle. V dnešní době je poměrně rozšířeným sportem, jehož podstatou je dynamické
překonávání překážek pomocí vlastního těla. Původně šlo o překonávání městských překážek
betonových zdí, schodů, zábradlí a střech. Jak nabýval na popularitě, přesunul se také do
gymnastických tělocvičen a speciálních parkourových center. A teď mu začínají přicházet na
chuť i senioři.

Parkour třetího věku, nebo jinde nazýva Seniorský parkour, slouží hlavně jako
pohybová terapie. Pořád ale jde o překonávání překážek. Senioři se v kurzech učí vyhodnotit
překážku a co nejefektivnějším a nejrychlejším způsobem ji překonat. Dozví se tak, jak se
k překážce správně postavit a zdolat ji. A tuto dovednost si přenést do každodenního života a
podpořit tím obratnost v běžném životě.

Všichni víme, že se prodlužuje délka života, ovšem prodlužuje se ta méně produktivní
část. Lidé v pokročilejším věku začínají trpět nejrůznějšími onemocněními a provází je řada
omezení. Začínají mít strach z dů, protože pády mohou způsobit fatální důsledky jak pro
samotné seniory, ale i pro jejich okolí. Čísla z výzkumů hovoří jasně, až 42 % osob starších 70
let má zkušenost s 5 7 pády ročně. Ty jsou dokonce nejčastější příčinou úmrtí osob nad 65
let. Příčiny pádů jsou různá chronická onemocnění, zhoršení kognitivních funkcí, zraku, sluchu,
snižující se fyzická zdatnost, ale i vedlejší účinky léku. Ačkoliv většinu z nich nemůže ovlivnit,
můžeme se naučit předcházet důsledkům pádů.

V kurzu Parkour třetího věku prožijete čas aktivně, naučíte se lepší orientaci v prostoru
a odhadnout vzdálenost. Zlepšíte si fyzickou kondici, procvičíte i pružnost. Pravidelný pohyb
je jedinečným prostředkem k prodloužení aktivního stáří a my vás naučíme, jak předcházet
pádům.

Přijďte nám dokázat, že věk je jenom číslo a přihlaste se do kurzu zde. Začínáme od 6.
února 2024 každé úterý od 9:30 hodin. Kurz má celkem 8 lekcí.

Na všechny zvědavé i odvážné se těší dvojice trenérů Gabriela Halounková a Daniel Renelt.

Jojo Gym