Na vašem názoru nám nejen záleží, ale byli bychom rádi, aby spoluvytvářel koncepci našeho centra. Věnujte nám proto prosím 10 minut a vyplňte dotazník – Průzkum spokojenosti. Pomůžete tak poukázat na naše slabiny i silné stránky, kudy se orientovat do budoucna. Dotazníkové šetření proběhne v týdnech od 29.5. do 11.6. Dotazníky najdete na recepci, či stojanech u nástěnky. Odevzdávejte je do připraveného uzamčeného boxu u vchodu.

Děkujeme.