Gym Dobřichovice z.s., Jabloňová 946, Dobřichovice a Jojo Gym s.r.o., 5. května 1064, Dobřichovice
pořádá

Školení instruktorů sportovní gymnastiky a trenérů II. třídy sportovní gymnastiky

 

Akreditace MŠMT 003/2018-50
Místo konání: Dobřichovice, gymnastická hala Jojo Gym, 5. května 1064

 

 • 1. konzultace:
  24. – 26. 9. 2021
  1. konzultace v termínu 24. – 26. 9. je též otevřeným praktickým seminářem, který lze absolvovat samostatně a mohou se ho zúčastnit i trenéři bez kvalifikace. Víkend je organizovaný jako gymnastický kemp, na který si každý účastník může vzít s sebou dva své cvičence. Pokud bude z jednoho oddílu více účastníků, mohou si vzít z kapacitních důvodů dohromady 2 cvičence za oddíl.
 • 2. konzultace:
  29. – 31. 10. 2021
 • 3. konzultace:
  11. – 12. 12. 2021

 

Cena:  7.400 Kč za všechny 3 konzultace, 2.600 Kč pouze za praktický seminář

Odborný garant:  B. Klabíková
Školitelé:  H. Dvořáková, R. Řehořová, I. Křístelová, J. Krištofič, S. Kargalcev, P. Šádek, B.Ciglerová, M. Halounková

Podmínky:

Dovršení 18 let a dokončené středoškolské vzdělání.
Uchazeč o II. trenérskou třídu musí mít splněnu kvalifikaci trenéra III. třídy SG platnou min. 1 rok a zároveň potvrzení mateřského oddílu o absolvování praxe min. 30 hod.

Přihlášky a platby:

Přihlášky posílejte nejpozději do 5. 9. 2021 na e-mail recepce@jojogym.cz a v kopii na gym@gymdobrichovice.cz. Žádejte potvrzení o přijetí přihlášky.

Platbu proveďte na účet 4132611389/0800, VS 100 následujícím způsobem:
: záloha 2 000 Kč do 7 dnů od data potvrzení přijetí Vaší přihlášky
: doplatek 5 400 Kč nejpozději do 20. 9. 2021.

Cena nezahrnuje stravu a noclehy – je možné zajistit přímo v objektu – kontaktujte nás na gabriela@jojogym.cz.

Organizátor si vyhrazuje právo zrušit akci v případě malého počtu zájemců.

Přihláška ke stažení zde