Už poněkolikáté umožníme dětem ve věku 6-14 let otestovat svou motorickou výkonnost a pohybovou zdatnost prostřednictvím naší varianty testu Unifittest.
Základní čtyřpoložková testová baterie ohodnotí: dynamickou schopnost dolních končetin (explozivní, odrazovou sílu), sílu břišních a bedrokyčelních svalů, běžeckou vytrvalost a běžeckou rychlost spolu s obratností. Testy, které se k tomu používají jsou skok daleký z místa, leh – sedy, vytrvalostní člunkový běh a člunkový běh 4 x 10 m. Každý test má své normové hodnoty pro daný věk a konkrétnímu výsledku odpovídá určité bodové skóre.
Test je primárně určen pro děti 6-14 let, mohou si ho však vyzkoušet i dospělí.

Na testování je omezená kapacita max. 20 osob, prosíme o včasnou registraci na recepci:  recepce@jojogym.cz nebo 778 769 522.