V září bylo v Jojo Gymu živo. Hned první školní den si přišly děti vyzkoušet všechny naše
gymnastické haly. Trenéři pro ně připravili parkourovou a opičí dráhu v hale 2. V naší speciálce hale
3 si vyzkoušely volné cvičení pod dohledem trenéra. Nejvíc zaujal trampolínový pás a obří molitanová
jáma.

Ve středu 7. září si zájemci ve věku 614 let přišli otestovat svou motorickou výkonnost a
pohybovou zdatnost prostřednictvím naší varianty testu Unifittest. Základní čtyřpoložková testová
baterie ohodnotí: dynamickou schopnost dolních končetin (explozivní, odrazovou sílu), sílu břišních a
bedrokyčelních svalů, běžeckou vytrvalost a běžeckou rychlost spolu s obratností. Testy, které se
k tomu používají jsou skok daleký z místa, leh sedy, vytrvalostní člunkový běh a člunkový běh 4 x 10
m. Každý test má své normové hodnoty pro daný věk a konkrétnímu výsledku odpovídá určité bodové
skóre. Testování má přispět ke sledování úrovně vlastní pohybové schopnosti, motivovat ke
každodennímu cvičení a poskytnout doporučení, jak se zlepšovat.

Pro rodiče, trenéry a další zájemce jsme zorganizovali seminář na téma 1. pomoc a prevence
úrazů. Nepříjemnost v podobě úrazu může někdy zaskočit každého. Jak se v takových situacích
zachovat a také jak jim předcházet, bylo hlavním tématem semináře. Ten obsahoval teoretickou část,
kdy se účastníci seznámili s mechanismem vzniku úrazů, poranění, krvácení, popálenin, zlomenin, ale
také stavů dušnosti, tonutí, alergické reakce, otravy, šoku aj. Dozvěděli se, jak poskytnout první pomoc
a postiženého ošetřit. Dále se věnoval poskytnutí první pomoci při podezření na epileptický záchvat,
cévní mozkovou příhodu, zástavu dechu, při stavu bezvědomí a dalších.

Jaké jsou zásady KPR (kardiopulmonální resuscitace), kdy ji použít, jak komunikovat se
záchranou službou? Kromě teorie si všichni zúčastnění vyzkoušeli nácvik nepřímé srdeční masáže a
umělého dýchání na resuscitační výcvikové figuríně. A pravdou je, že se většina u stlačování hrudníku
zapotila. Během praktického nácviku si vyzkoušeli tlakový obvaz a jiné obvazové techniky. Obohacením
semináře byly lektorky osobní zkušenosti z její praxe na záchranné službě a ARO, které seminář náležitě
okořenily.

Kurzy gymnastiky, akrobacie, parkouru, lezení a další jsou již v plném proudu. Ale ještě máme
pár volných míst. A pro velký zájem jsme některé lekce dokonce museli přidávat. Jsme rádi, že děti
cvičení v Jojo Gymu baví! A nejen je, velký zájem je také o lekce pro dospělé. Od října nabízíme i
dopolední lekci vzdušné akrobacie na šálách. Ta rozhodně stojí minimálně za vyzkoušení.

                                                                                                                                                                lgra

 

Jojo Gym s.r.o.
5. května 1064, 252 29, Dobřichovice
IČO: 04250451, DIČ
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 243871, Městský soud v Praze.